bacheyi ke

بچه‌ای که می‌زند یا می‌خورد؟

پاسخ به پرسش‌های شما

عنوان پرسش: بچه‌ای که در خانه کتک می‌خورد، در محیط بیرون از خانه آیا کتک‌خور می‌شود یا زورگو؟

نظر بگذارید

قسمت های ضروری با * مشخص شده