اضافه-کارگاه-مقدماتی-اصلی

نویسندگی خلاقانه دوره مقدماتی-10تا 14 سال (برگزار شد)

 • کارگاه آموزش نویسندگی_دوره مقدماتی
 • مدرس: علی‌اکبر زین‌العابدین
 • گروه سنی: 10 تا 14 سال
 • روزهای چهارشنبه ساعت 18:00 تا 19:30
 • زمان: ۹۰ دقیقه
 • تعداد جلسات: ۶
 • شروع دوره: 16 فروردین 1402
 • مراحل ثبت نام:
 • فرم زیر را تکمیل و روی «ارسال» کلیک کن.
 • وجه مذکور را به شماره کارت ۶۴۶۵-۹۳۳۵-۲۹۱۰-۵۰۲۲ به نام علی‌اکبر زین‌العابدین (بانک پاسارگاد) واریز کن.
 • تصویر رسید واریز را به شماره ۲۵۰۸۶۷۴-۰۹۹۱ واتس‌اپ و یا تلگرام کن.
 • حالا منتظر باش تا همکاران ما حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از ارسال تصویر فیش واریزی با تو تماس بگیرند.
 • چنانچه در فرایند خرید به مشکلی برخورد کردی با شماره 2508674-۰۹91 در تماس باش.
کارگاه-پیشرفته2-1

نویسندگی خلاقانه دوره پیشرفته-14 تا 17سال (برگزار شد)

 • کارگاه آموزش نویسندگی_دوره پیشرفته
 • مدرس: علی‌اکبر زین‌العابدین
 • گروه سنی: 14 تا 17 سال
 • روزهای شنبه ساعت 18:30 تا 20:00
 • زمان: ۹۰ دقیقه
 • تعداد جلسات: ۶
 • شهریه: 1.850.000 تومان
 • شروع دوره: 19 فروردین 1402
 • مراحل ثبت نام:
 • فرم زیر را تکمیل و روی «ارسال» کلیک کن.
 • وجه مذکور را به شماره کارت ۶۴۶۵-۹۳۳۵-۲۹۱۰-۵۰۲۲ به نام علی‌اکبر زین‌العابدین (بانک پاسارگاد) واریز کن.
 • تصویر رسید واریز را به شماره ۲۵۰۸۶۷۴-۰۹۹۱ واتس‌اپ و یا تلگرام کن.
 • حالا منتظر باش تا همکاران ما حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از ارسال تصویر فیش واریزی با تو تماس بگیرند.
 • چنانچه در فرایند خرید به مشکلی برخورد کردی با شماره 2508674-۰۹91 در تماس باش.
کارگاه-پیشرفته-1-resized

نویسندگی خلاقانه دوره پیشرفته-۱۰ تا ۱3 سال (برگزار شد)

 • کارگاه آموزش نویسندگی_دوره پیشرفته
 • مدرس: علی‌اکبر زین‌العابدین
 • گروه سنی: 10 تا 13 سال
 • روزهای شنبه ساعت 16:۳۰ تا 18:00
 • زمان: ۹۰ دقیقه
 • تعداد جلسات: ۶
 • شهریه: ۱.۸۵۰.۰۰۰ تومان
 • شروع دوره: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲
 • مراحل ثبت نام:
 • فرم زیر را تکمیل و روی «ارسال» کلیک کن.
 • وجه مذکور را به شماره کارت ۶۴۶۵-۹۳۳۵-۲۹۱۰-۵۰۲۲ به نام علی‌اکبر زین‌العابدین (بانک پاسارگاد) واریز کن.
 • تصویر رسید واریز را به شماره ۲۵۰۸۶۷۴-۰۹۹۱ واتس‌اپ و یا تلگرام کن.
 • حالا منتظر باش تا همکاران ما حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از ارسال تصویر فیش واریزی با تو تماس بگیرند.
 • چنانچه در فرایند خرید به مشکلی برخورد کردی با شماره ۲۵۰۸۶۷۴-۰۹۹۱ در تماس باش.