1

یک سال دیرتر برود کلاس اول؟

پاسخ به پرسش‌های شما.

عنوان پرسش: آیا می‌توانیم برای انتخاب یک مدرسه‌ی مناسب، فرزند کلاس اولمان را دیرتر و سال بعد ثبت‌نام کنیم؟

نظر بگذارید

قسمت های ضروری با * مشخص شده