4

تیزهوشان یا فوتبال

پاسخ به پرسش‌های شما.

عنوان پرسش: فرزند پسرمان عاشق فوتبال است و با این‌که مدرسه‌ی تیزهوشان درس می‌خواند، تصمیم گرفته ترک تحصیل کند. باید چه‌کار کنیم؟

نظر بگذارید

قسمت های ضروری با * مشخص شده