نسل معترض، صدای نوجوان امروز

  • نسل معترض، صدای نوجوان امروز (٢)
  • چرایی ناتوانی ما در شناخت نوجوان امروز
  • سخنران: علی‌اکبر زین‌العابدین
  • پنجشنبه ٧ آذر ١۴٠١؛ ساعت ١۵:٣٠ تا ١٧
  • تهران، خیابان سمیه، بعد از مفتح، بن‌بست پروانه، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

نظر بگذارید

قسمت های ضروری با * مشخص شده