• برگزاری جشنواره‌های کتاب و کتابخوانی در مدارس گوناگون شهر تهران
  • برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در اداره وزارت ارشاد شهر زرند استان کرمان (1394)
  • برگزاری اولین مسابقه مشاعره دانش‌آموزی منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران (1390)
  • برگزاری پانزده دوره شب‌های شعر و قصه دانش‌آموزی در مناطق 1، 3 و 7 آموزش و پرورش شهر تهران